ติดต่อเรา

ดร.สตีเฟน เอลเลียต

ดร.สุทธาธร ไชยเรืองศรี


หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า 
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์: +66(0)53 943346, +66(0)53 943348

โทรสาร: +66(0)53 892259  

Email: [email protected]

Email: [email protected]

Facebook page: Forest Restoration Research Unit