เอกสารด้านการศึกษา

เอกสารด้านการศึกษา

 

ส่วนนี้เป็นส่วนที่รวมเอกสารทางด้านการศึกษาซึ่งทางหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าได้รวบรวมไว้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางหน่วยวิจัยจะได้รับข้อมูลเอกสารเหล่านี้ในรูปแบบ DVD และสามารถดาวน์โหลดได้จากทางเวบไซท์เช่นกัน


เอกสารที่ใช้ในการอบรมกิจกรรมการศึกษาสำหรับโรงเรียน

 

เอกสารที่โรงเรียนสามารถนำไปใช้ได้ 

เนื้อหาโดยสรุปของหนังสือ "ปลูกให้เป็นป่า" แยกตามหัวข้อ

คู่มือการจัดตั้งเรือนเพาะชำสำหรับโรงเรียน

หนังสือ คู่มือการจัดตั้งเรือนเพาะชำ เป็นหนังสือให้คำแนะนำสำหรับโรงเรียนหรือผู้ที่สนใจจัดตั้งเรือนเพาะชำในพื้นที่ของตนเองโดยได้รับการพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าและโครงการปลูกต้นไม้วันนี้ 

เรายังมี ประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่ผ่านการอบรมจากหน่วยวิจัยของเราด้วย

กิจกรรมอื่นๆ ที่สามารถจัดได้เองที่ในโรงเรียนและชุมชน

  • การหาพันธ์ไม้ทองถิ่นในบริเวณพื้นที่ป่าธรรมชาติของตนเอง
  • จำแนกชนิดและติดป้ายชื่อให้กับต้นไม้ในท้องถิ่น
  • หาเรือนเพาะชำท้องถิ่นที่สามารถผลิตไม้ในพื้นที่ได้
  • ออกแบบการสร้างสวนรุกขชาติให้กับท้องถิ่นหรือโรงเรียน