การอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับผู้เชี่ยวชาญ

การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับผู้เชี่ยวชาญ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ จะจัดให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึงนักศึกษาที่สนใจไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ การอบรมประกอบไปด้วยภาคปฏิบัติในเรือนเพาะชำ เทคนิคการเพาะและขยายพันธุ์กล้าไม้ การศึกษาชีพลักษณ์ (การติดดอก-ออกผล) การเยี่ยมชมแปลงทดลองปลูกป่าสาธิต ที่หมู่บ้านม้งแม่สาใหม่เพื่อชมผลลัพธ์ของการใช้เทคนิคพรรณไม้โครงสร้างในการฟื้นฟูป่า และการเยี่ยมชมหมู่บ้านนี้ได้เปิดโอกาสที่ให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนกับชาวบ้านและเรียนรู้จากชุมชน หน่วยวิจัยฯ ยังสามารถจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา
 

ภาพซ้าย : ดร.สตีเฟน เอลเลียต หัวหน้าหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า กำลังสาธิตวิธีออกแบบการทดลองการงอกของต้นกล้าด้วยการเตรียมเมล็ดที่แตกต่างกันให้แก่ผู้เข้าอบรมจากสวนพฤกษศาสตร์กวางซี ประเทศจีน